<= Infobanken / Infopankki

Tulostusversio (pdf)
Utskriftsversion (pdf)

Aina kannattaa anoa rahaa

Kulttuurineuvosto

Ruotsinsuomalaisten kirjailijoiden näyttää olevan helpointa saada tukea kirjaprojekteihinsa Valtion kulttuurineuvoston kansallisille vähemmistöille tarkoitetuista avustuksista. Useat kirjoittajat ovat saaneet sieltä rahaa, mutta monet hakijat ovat myös jääneet ilman. Kilpailu apurahoista on kovaa, tämä koskee kaikkia kulttuurialan avustuksia, niin Ruotsissa kuin Suomessa. Kulttuurineuvoston säännöt määräävät myös tiukasti ketkä voivat tukea hakea ja mihin sitä voi ylipäätään saada. (Katso artikkeli Hur söker man bidrag från Kulturrådet.)

Kulttuurineuvostohan ei myönnä työskentelyapurahaa, siis rahallista tukea kirjan kirjoittamiseen, vaan nimenomaan kirjan julkaisemiseen liittyviin muihin kustannuksiin. Kaksi kirjailijakyselyyn vastannutta tutkijaa oli saanut tukea kirjoittamiseen Suomen kulttuurirahastolta ja kaksi kirjailijaa Ruotsin kirjailijaliitolta. Kirjailijaliiton jäseneksi pääsylle on olemassa erityiset vaatimukset, tämä koskee myös Suomen kirjailijaliittoa.

Ruotsalais-suomalainen kulttuurirahasto / Kulturfonden för Sverige och Finland

"är den största bilaterala fonden i Norden och har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk.”

Rahasto tukee myös ruotsinsuomalaisia kulttuurihankkeita Ruotsissa. Ainakin pari kirjaa ovat saaneet tukea sieltä mm. Kulttuuri.se:n julkaisema nuorten kirjoittajien antologia.
http://www.kulturfonden.net/se

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos, Institutet för språk och folkminnen

"Avustusta annetaan toimintaan, joka vahvistaa vähemmistökielen luku- ja kirjoitusvalmiuksia. Lisäksi avustusta myönnetään toimintaan, joka edistää tietoa monikielisyydestä, kielestä kulttuurinvälittäjänä tai kielen siirtymisestä sukupolvelta toiselle. Määrärahoja myönnettäessä ajatellaan erityisesti lapsia ja nuoria.”

Tutkimuslaitos tukee esimerkiksi kirjallisia projekteja, joskaan se ei myönnä tukea esimerkiksi painokustannuksiin. Mm. Kulttuuri.se:n järjestämä vuosittainen lasten ja nuorten kirjoituskilpailu saa sieltä avustusta. Laitos on myös aktiivisesti tukenut oppikirjojen tekemistä vähemmistökielten opetukseen.
http://www.isof.se/sprak/minoritetssprak/bidrag-till-minoritetsspraken.html

Suomen kielen hallintoalueet

Hallintoalueeseen kuuluu tällä hetkellä (marraskuu 2019) 66 kuntaa. Hallintoalueet ovat tukeneet ruotsinsuomalaista kirjallisuutta mm. tilaamalla kirjailijavierailuja ja kirjoituskursseja. Jotkut hallintoaluekunnat ovat olleet myös mukana rahoittamassa kirjahankkeita, jotta niille on voinut myös saada Kulttuurineuvoston tukea ja mm. kolme kuntaa on tuellaan mahdollistanut Kulttuurineuvoston avustuksen Infopankin kokoamiselle. Omalta hallintoaluekunnalta voi esimerkiksi hakea matka-avustusta osallistuakseen Tukholmassa pidettäville Ruotsinsuomalaisille kirja- ja kulttuurimessuille voidakseen markkinoida omaa kirjaansa ja luoda suhteita muihin ruotsinsuomalaisiin kirjoittajiin.

Kirjoittamisrauhaa

Joskus kirjoittaminen onnistuu parhaiten, kun pääsee irtaantumaan arkirutiineista ja vaihtamaan ympäristöä. Kirjoittaja voi yrittää hakea pääsyä erilaisiin taiteilijaresidensseihin saadakseen kirjoittamisrauhaa.

Visbyssä sijaitsee Itämeren kirjailija- ja kääntäjäkeskus.
Information om Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby
http://www.bcwt.org/1551

Tietoja residensseistä ympäri maailmaa. https://resartis.org/
Res Artis: Worldwide Network of Arts Residencies is a 26 year old network of arts residency operators from around the globe. Our network comprises more than 700 vetted members in over 85 countries

Apurahat Suomesta

Suomen kirjailijaliiton sivulta löytyy apurahakalenteri, johon on päivätty yleisempien apurahojen hakuajat. Myös ei jäsenet pystyvät tutustumaan kalenteriin. https://kirjailijaliitto.fi/kirjailijalle/apurahat/

Kirjailija ja kirjoittajakouluttaja Taija Tuominen kehottaa kirjassaan Minusta tulee kirjailija rohkeasti hakemaan apurahoja. ”Vaikka tuntuisi siltä, että jotakin apurahaa on turha hakea, hae silti. Ensinnäkin nimesi ja projektisi jäävät seuraavaa vuotta varten apurahojen jakajien mieleen ja toiseksi olet mukana hakijoiden määrässä. Hakijoiden mukaan määräytyy myös usein jaettavan avustusten määrä.”

Hän toteaa, että aina saa apua ja neuvoja, kun ottaa yhtyettä apurahaa jakavaan tahoon. Kannattaa myös perehtyä aikaisempiin päätöksiin, minkälaiset hakijat ja hankkeet ovat saaneet tukea ja minkä suuruisia apurahoja. Hän tähdentää tiivistämään ja olemaan huolellinen hakemusta täytettäessä. Tarvitaan selkeä työsuunnitelma ja aikataulu ja esimerkiksi lyhyt tekstinäyte täydentämään hakemusta. Ansioluettelo eli CV on tärkeä, samoin oma henkilöesittely ja teosluettelo. Hyvin tehtyä hakemusta voi sitten käyttää useampaan hakemukseen.

Tuominen toteaa, että vaikka tuntuu pahalta jäädä apurahatta, ei kannata jäädä suremaan ja pohtimaan syitä, vaan mennä eteenpäin oman kirjoittamisensa kanssa.

Taike (Taiteen edistämiskeskus) ja sen yhteydessä toimivat 20 taidetoimikuntaa ja kaksi apurahalautakuntaa jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille. Taiken jakama taiteilijatuki on noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion taiteilija-apurahojen osuus siitä on noin 11 miljoonaa euroa.
https://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset 

Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin tieteitä, kirjallisuutta, taiteita ja kansanvalistusta. Hakuajat ovat vuosittain elo- ja tammikuussa. https://kordelin.fi/apurahat

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on riippumaton yleishyödyllinen suomalainen säätiö, joka tukee vuosittain apurahoin satoja hankkeita ja niiden intohimoisia toteuttajia tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla. https://wihurinrahasto.fi/apurahat/

Koneen säätiö myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Vuosittain haettavien apurahojen lisäksi järjestetään teemahakuja. https://koneensaatio.fi › apurahat

Suomen Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta. Apurahoja myönnetään tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin suomalaisille tai Suomessa asuville tai toimiville henkilöille ja yhteisöille. Tukea myönnetään myös muille hakijoille, joiden hakemuksella on vahva yhteys suomalaiseen kulttuuriin. skr.fi › apurahat

Books on Demand -yrityksen sivuilta löytyy artikkeli, johon koottu tietopaketti apurahoista ja annetaan myös vinkkejä ja ohjeita hakemiseen.
https://www.bod.fi/fingerprint/fi/spotlight/apurahat-rahallista-tukea-kirjaprojektillesi/

Säätiöitä joka lähtöön

On olemassa lukematon määrä erilaisia säätiöitä, joista voisi saada rahallista tukea kirjalliseen toimintaansa. Tarvitaan tietysti kärsivällisyyttä etsiä juuri omaan projektiinsa sopiva säätiö ja kekseliäisyyttä kytkeä se kirjan tekemiseen tai muuhun kirjalliseen hankkeeseen.
https://se.wikimedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_bidrag_att_s%C3%B6ka
https://www.globalgrant.com/search
https://www.arvsfonden.se/andra-fonder
https://www.stipendielistan.se/
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/tiede-ja-tutkimus/opas/apurahat-ja-stipendit
https://www.jelli.fi/jarjestotoiminta/saatioiden-rahastojen-ja-eri-ohjelmien-avustukset-ja-apurahat/
https://www.aurora-tietokanta.fi/