<= Infobanken / Infopankki

Tulostusversio (pdf)
Utskriftsversion (pdf)

Hur får jag min bok till bibliotek?

Förlag som ger ut en bok ser också till att den hittar sin väg till bibliotekshyllan. Men om man själv publicerar sin bok, med eller utan egen firma, blir det genast krångligare. Förr i tiden kunde en författare sälja sin bok direkt till biblioteket, men nuförtiden är detta nästan omöjligt. För att en bok ska nå sina läsare via biblioteket måste man anlita ett antal företag. Och då blir det också fler mellanhänder som vill ha sin del av kakan.

Av 290 kommunerna i Sverige har 276 avtal med Adlibris om att biblioteksböckerna ska köpas  via dem. (Detta gäller november 2019). I praktiken betyder detta att boken måste finnas med på Adlibris bibliotekssajt för att den ska nå låntagaren.

Registrering krävs

Adlibris vill inte skriva kontrakt för enskilda egenutgivna böcker, det skulle kräva för mycket tid och arbete, detta görs bara i undantagsfall. Adlibris hanterar redan existerande datainformation om böckerna, information som finns färdig hos Bokinfo eller finska Kirjavälitys eller dess motsvarighet i Norge. Dessa tre bolag samarbetar så att informationen på den enas sajt kan ses också på de andra sajterna.

Om boken inte finns på någon av de här sajterna, kan det blir problem. T ex biblioteket i Stockholm kunde inte köpa en bok av en sverigefinsk skribent eftersom den inte var registrerad hos Bokinfo eller Kirjavälitys och därför inte heller fanns med på Adlibris bibliotekssajt. Från början var Adlibris inte speciellt tillmötesgående men till slut tog de kontakt med författaren för att kunna registrera boken på deras sajt och därmed kunde biblioteket köpa boken.

För att bli registrerad som författare på Bokinfo måste man ha ett företag t ex en enskild firma. Bokinfo anlitas av 4500 förlag och har t ex Akademibokhandeln och Bokus som kunder.

Uppläggningsavgift för att ansluta sig till Bokinfo är 350 kr exklusive moms och registreringsavgift per bok är 350 kronor (nov 2019).

Hos Kirjavälitys kan man registrera sig utan företag och det kostar ingenting. Men portot  blir ju högre eftersom böckerna ska skickas till Finland för distribution. Man kan också själv lämna böckerna på deras lager i Hyvinkää.

Om man anlitar ett print-on-demand -förlag behöver man inte ha ett eget företag för att bli registrerad på Bokinfo eftersom företaget kan sköta kontakterna med Bokinfo.

Distributören

Adlibris väljer inte bland de utgivna böckerna utan tar in alla böcker till försäljning. I extrema fall, t ex om boken innehåller rasistiskt material, tas boken bort från listan. Adlibris har inget eget lager utan de köper in boken när de har fått en beställning.

Distributören t ex förlagssystem, Publit och Stjärndistribution ser till att kunderna får den beställda boken. Man kan själv vara en leverantör och distributör om det inte ställs andra krav av de företag som säljer din bok vidare.

Minoriteters litteratur

Adlibris skickar kontinuerlig information om nya böcker till biblioteken, men på den listan finns bara böcker på svenska.

Både på sajten för privata personer och bibliotek kan böckerna sökas efter språk. När man söker som privat kund, får man följande resultat (nov 2019): 836 böcker på jiddisch, 11570 på romani, 486 på samiska och 73 på meänkieli. Inga böcker hittades med ordet sverigefinsk/a, men på finska fanns det 89 850 böcker.

För närvarande finns det inget system för att hitta de sverigefinska böckerna på Adlibris. Man måste veta vad boken eller författaren heter. Enligt Adlibris skulle man skulle kunna utveckla ett system om det efterfrågas, men i så fall borde kategorisering göras av Bokinfo. Man skulle kunna ha sverigefinsk som ämnes- eller synonym ord i sökfältet.

På bibliotekssajten har Adlibris skapat en separat lista med böcker på meänkieli, samiska, romani och jiddisch. För att kunna göra listan bättre önskar Adlibris att minoritetsförfattarna tar kontakt och informerar dem när en ny bok har kommit ut. Företaget letar inte självt aktivt efter nya böcker på minoritetsspråk, men tar gärna emot tips. Men helst ska böckerna vara registrerade på Bokinfo eller Kirjavälitys. Informationen ska skickas till info@adlibris.com och man ska skriva att mejlet ska vidare till dem som jobbar mot biblioteken.

Om sverigefinska författare anmäler sina böcker på det här sättet till Adlibris, kommer också deras böcker med på minoritetslistan och därmed skulle biblioteken kunna se vilka nya sverigefinska böcker som har publicerats.

Finns din bok på något bibliotek inom Stockholms område?
http://www.bibliotekistockholmslan.se/katalogsok

Det finns också en katalog som täcker hela landet, men det är inte säkert att biblioteken har katalogiserat alla sina böcker i Libris.
http://libris.kb.se/