<= Infobanken / Infopankki

Tulostusversio (pdf)
Utskriftsversion (pdf)

BTJ – breddar utbudet på bibliotek

En gång i tiden ägdes BTJ (tidigare Bibliotekstjänst) av Sveriges bibliotek, tillsammans genom Svensk Biblioteksförening, men drivs sedan tjugotal år som ett privat aktiebolaget. Mattias Persson, som arbetar som produktägare säger att ändamålet dock är samma nu som då. Man vill underlätta biblioteken att hitta relevanta böcker och hjälpa till att förenkla rutinerna med BTJ:s tjänster.

BTJ levererar medieprodukter och informationstjänster till bibliotek, universitet, företag och organisationer men säljer inte böcker till privata konsumenter på samma sätt som t ex Adlibris gör. På nätbokhandel butik.bjt.se kan böckerna sökas antingen efter författare, titel eller språk, inklusive  nationella minoritetsspråken. För att hitta de sverigefinska böckerna måste man dock veta titeln eller namnet på författaren.

Tidigare levererade BTJ alla böcker till biblioteken, nu har Adlibris avtal med 276 av 290 av landets bibliotek  (96 %). Persson konstaterar att även om boken köps via Adlibris hittar biblioteken oftast boken på BTJ:s listor. Nämligen ca 270 kommuner betalar för att prenumerera BTJ:s inköpsvägledning (BTJ Häftet), antingen den trycka eller den digitala versionen. BTJ Häftet kommer ut varannan vecka och innehåller hundratals titlar med information och recensioner.

Många bibliotek hänvisade i sina svar till BTJ Häftet när de söker böcker på minoritetslitteratur för inköp. (Se artikeln Känner biblioteken till minoritetsförfattare?) Mattias Persson säger att BTJ vill speciellt hjälpa biblioteken att hitta böcker till prioriterade målgrupper. Biblioteken är enligt lagen skyldiga att värna t ex om de nationella minoritetsspråken.

BTJ kan leverera böcker från sin lista till biblioteket om böckerna inte finns hos den medieleverantör som biblioteket har ett avtal om inköp t ex med Adlibris. 

BTJ breddar utbudet till biblioteken också genom sin omvärldsbevakning, redaktörer håller koll på bokutgivning i olika delar av världen och försöker hitta nya samarbetspartners för intressant litteratur på de språk som efterfrågas av biblioteken. 

Det är inte en enkel uppgift för BTJ att hitta nyutkomna böcker på minoritetsspråk. Det finns ju inget centraliserat system för att samla in information om nya böcker på minoritetsspråk som ges ut antingen genom förlag eller genom egenutgivning. Därför är det viktigt att man skickar information till BTJ om böcker som kommer att ges ut.

– Det bästa sättet för att nå ut med litteratur på minoritetsspråk till landets bibliotek är att gå via BTJ, säger Persson och betonar vikten att meddela dem om kommande publiceringar.

Det har ju blivit också svårare för egenutgivna böcker att sticka ut. Det publiceras allt större mängd böcker eftersom produktionen har blivit så mycket enklare och billigare.

För att kunna bättre informera biblioteken om nya böcker på minoritetsspråk vill BTJ att författare ska mer aktivt kontakta dem. Informationen ska skickas till internationella@btj.se. Det går alltid bra att skicka fysiska böcker till BTJ, information om hur man går tillväga finns: https://www.btj.se/kontakt/bokanmalan

När en redaktör på BJT har fått information om en ny bok tar vederbörande ställning till om boken kan vara något för biblioteken. I så fall kontaktas en lektör som ska skriva recension på boken. Recensionerna görs av ca 700 oberoende externa lektörer för att få en opartisk bedömning.

BTJ har lektörer som täcker väldigt många språk, men tyvärr inte alla minoritetsspråk, säger Persson. BTJ vill gärna ha fler lektörer på minoritetsspråk och önskar intresseanmälningar från litteraturkunniga personer som behärskar något av minoritetsspråken. Vid intresse skickas intresseanmälan in här.