<= Infobanken / Infopankki

Tulostusversio (pdf)
Utskriftsversion (pdf)

Bibliotekarien uppmanar:
Fråga efter böcker på minoritetsspråk!

Det här är en sammanfattning av en intervju med Tiina Seppälä, som har arbetat på bibliotek sedan 1990-talet och är ansvarig för inköp av finskspråkiga böcker till samtliga bibliotek inom Stockholms kommun. Hela intervjun finns att läsa på Infobankens finska del.

Hon säger att minoritetslagen har inneburit en viss slags trygghet att biblioteken inte helt kan sluta med att köpa böcker på minoritetsspråk, men hon betonar att det är avgörande att böcker efterfrågas på respektive språk. Det är ju efterfrågan som styr inköpen. Nuförtiden är det ju lätt att önska att en viss bok ska beställas in genom en blankett på bibliotekets hemsida.

Tiina menar också att det är krångligt och tidskrävande att ta reda på vilka nya böcker som har publicerats på ett minoritetsspråk, men om utredningsförslaget om att göra Finlandsinstitutets bibliotek, Samiska biblioteket, Judiska biblioteket och Tornedalsbiblioteket till ansvarsbibliotek för respektive minoritet skulle situationen förbättras avsevärt.